Webmaster:  
   
Navn:               Per Muff  
Hobby:            Laksefiskeri og Golf  
   
LAKS PÅ 16,9 KG.

FRA WILLOW CREECK

ALASKA,  2004

2 LAKS PÅ 5 OG 6 KG.

FRA VÆREM GÅRD,

NAMSEN,

NORGE, 2000

Gaula, Norge 2005 Laks fra Varde å - 2009
Links:            Til Alaska turene: